iMediQ (voorlopige werknaam, wie verzint een mooie naam?)

Medische advisering in 2017

 
 

iMediQ medisch advies aan belangenbehartigers.

Belangenbehartigers aangesloten bij het Letselteam

Advisering anno 2017 volledig en veilig via iLetsel.


Over iMediQ


Letselschadeslachtoffers laten zich bijstaan door Letselschade-Advocaten en Letselschadebureaus. Deze maken steeds vaker gebruik van iLetsel.

Letselschadeslachtoffers hebben er vanouds recht op dat hun medische gegevens worden gezien en beoordeeld door een eigen medisch adviseur die  ervoor waakt dat de gegevens op de juiste manier worden geïnterpreteerd.

Steeds vaker wordt echter van de kant van wa-verzekeraars, die de schade moeten betalen, geprobeerd om dit recht in te perken. Zij geven dan aan dat er wel met één medisch adviseur gewerkt kan worden.

Er zit zelfs een aanbeveling aan te komen die erop aan gaat dringen om af te zien van een eigen medisch adviseur.

Verzekeraars gebruiken daarvoor de volgende argumenten:


  • Het duurt te lang. Er zit teveel tijd tussen het vragen van een advies aan een medisch adviseur en het ontvangen van het advies. Dat wijt men aan administratieve procedures, (onder)bezetting van afdelingen, werkachterstanden en discussies tussen de medisch adviseurs.
  • De kosten van zowel een eigen medisch adviseur aan de kant van het slachtoffer als aan de kant van de verzekeraar zijn (te) hoog.

 


Deze argumenten zijn allebei waar maar het is niet terecht om dit af te wentelen op het slachtoffer. Beter zou het zijn als verzekeraars eerst hun eigen stoepje zouden schoonvegen en de dossierprocessen op orde brengen zodat de adviezen niet meer een aantal weken vertraagd worden.

Dan blijven gelijk de kosten binnen de perken.


iMediQ biedt een goed alternatief aan de slachtofferkant waarbij de doorlooptijd, door de voordelen van iLetsel, enorm kan worden teruggebracht terwijl de kwaliteit van de adviezen optimaal kan zijn. De medisch adviseur kan zich immers volledig focussen op de medische informatie terwijl bovendien de opgestelde adviezen direct na afronding in het dossier van de belangenbehartiger zichtbaar zijn, zonder omwegen.


Wat is iLetsel?

 

iLetsel is de eigentijdse variant van het ouderwetse papieren dossier. De behandeling van de letselschade vindt geheel plaats in een veilig, online, dossier.  waar naast de belangenbehartiger ook het slachtoffer toegang kan hebben.


iLetsel is een succes. Bijna 30% van de letselschades in Nederland wordt via iLetsel afgewikkeld en de groei zit er nu goed in. Wat doet iLetsel?


Het Letselteam


Een steeds groeiend aantal belangenbehartigers, zowel Letsel-advocaten als Letselschadebureaus sluit zich aan op het  iLetsel platform en halen daarmee de tools in huis om hun dossiers optimaal te kunnen behandelen.

Samen vormen deze belangenbehartigers het Letselteam en ze hebben gemeen dat ze gebruik maken van hetzelfde innovatieve netwerk.

Op datzelfde netwerk is ook iMediQ aangesloten zodat deelnemende medisch adviseurs, zodra zij zijn bijgekoppeld, direct in het dossier aan de slag kunnen.


Hoe werkt het?

 

De medisch adviseur die adviseert binnen iMediQ heeft, na inschakeling,  rechtstreeks toegang tot het dossier dat door de belangenbehartiger is aangemaakt op iLetsel en waarin deze werkt. De belangenbehartiger legt daarvoor in zijn dossier een digitale verbinding naar iMediQ, wat overigens niet meer is dan een paar klikjes.

De voor de advisering van belang zijnde informatie over het letsel zoals het letselformulier, de getekende medische machtiging en eventueel al aanwezige medische informatie is door de belangenbehartiger binnen het dossier al zichtbaar gemaakt voor de medisch adviseur zodat de medisch adviseur direct aan de slag kan.

De medisch adviseur zal het advies direct in het iLetseldossier opstellen en (laten) plaatsen zodat dit op hetzelfde moment door de belangenbehartiger kan worden verwerkt.

Hiermee wordt een tijdwinst van weken bereikt en verliezen de argumenten van de verzekeraars kracht.


En verder....

Uiteraard houdt de medisch adviseur die binnen iMediQ werkt de gewerkte tijd bij en stelt met een enkele klik zijn declaratie op, die dan ook gelijk in het bezit is van de belangenbehartiger zodat deze betaald kan worden. En wanneer de belangenbehartiger vervolgens zelf zijn declaratie opstelt gaat de factuur van de medisch adviseur automatisch mee. De BTW gegevens worden afzonderlijk bewaard zodat deze aan de boekhouder/accountant verstrekt worden.


Wie zoeken wij?

 

Voor deze unieke aanpak zoeken wij contact met medisch adviseurs aan de kant van slachtoffers die eigentijds zijn ingesteld en het daarom leuk vinden om eens vrijblijvend kennis te maken met deze nieuwe manier van advisering. Uiteraard is het motto: Alles mag en niets hoeft :)


Ik bezoek u graag hiervoor.


Hans Noordsij

iLetsel

06-11357927

.